ANNONS

Fat measurements

/

Jag har inte hunnuit men nu ska jag berätta om resultatet från min fettmätning, jag var som jag sa rädd att jag inte skulle fått några resultat de två senste månaderna och att jag till och med kanske hade lagt på mig lite fett eftersom att jag misshandlade min kropp men för mycket träning samt bara mellan 900-1000 kalorier mat om dagen. 

Jag trodde fel! Som tur va. Jag har tappat och i det här inlägget tänkte jag berätta om mina nya värden och hur man gör en fettmätning eftersom att det var en del av er som inte visste hur en mätning går till. 

När man mäter fettet kan man göra det på olika vis men det vanligaste är att man gör en kalipermätning. När man gör en kalipermätning använder man en sån kaliper som är på bilden nedan, man sätter ”klämmorna” med fettet man har emellan på ett antal punkter på kroppen och den visar på sin illa display hur många milimeter fett man har. Farid berättade för mig att kvinnor har mest fett på triceps och magen och män hade mest runt buken och rygg. 

Så här ser jag ut just nu. 

Total fett %: 15,28% (För två månader sen hade jag 15,80 så jag har tappat lite)

Biceps: 5,2 mm

Triceps: 13 mm

Rygg: 5,6 mm

Mage: 10,4 mm

Bål: 10,8 mm

Lår: 3,7 mm

Jag har alltså minst fett på låren, det trodde jag verkligen inte! Mindre än 1/2 centimeter. Eftersom att mina ben är så stora, men som Farid sa. De är stora för att de är stakra, mycket muskler. Så det känns okej, jag är nöjd med min mätning. Jag vill självklart minska lite överallt men det är inte mycket som ska bort innan min fett procent är nere på mitt mål. 😀 

kaliper
I have not had time but now I’ll tell you about the results of my fat measurement, I was, as I said, afraid that I would not receive any results, the two senste months and I even might have put on a little fat because I abused my body with too much training and only between 900-1000 calories of food a day.
 
I thought wrong! As luck huh. I have lost and in this post I thought I tell you about my new values ??and how to make a fat measurement because it was some of you that did not know how the measurement is done.
 
When measuring the fat you can do it in different ways but the most common is that they make a kalipermeasurment. While making a kalipermeasurment you use one of those caliper is in the picture abow, you ”clamps” the fat  a number of points on the body and it shows on his bad display how many millimeters of fat you have. Farid told me that women have the most fat in the triceps and abdomen and men had mostly around the abdomen and back.
 
How do I look right now.
 
Total Fat%: 15.28% (Two months ago, I had 15.80% so I’ve lost a little)
Biceps: 5.2 mm
Triceps: 13 mm
Back: 5.6 mm
Abdominal: 10.4 mm
Trunk: 10.8 mm
Thigh: 3.7 mm
 
So I have a minimum of fat on the thighs, that I really did not know! Less than 1/2 centimeters. Because my legs are so big, but Farid said. They are big because they are strong, much muscle. So it feels okay, I’m happy with my measurement. I obviously want to reduce a little of everything but there is not much to be away before my fat percentage is down to my goal. 😀
6
0

Genom att klicka på "Skicka kommentar" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

© Bonnier Magazines & Brands AB, 105 44 StockholmTelefon: 08-736 53 00