ANNONS

re: Be kind to yourself

/

Det här inlägget skrev jag för ett tag sen men jag vill posta det igen. Det äv viktigt att inte glömma bort sig själv i vardagsstressen, vänner, pojkvän, familj, träning, läxor osv. DU är viktig. 

Att vara snäll mot sig själv är något jag tror att vi alla måste bli bättre på. Något man kan tänka på är att du borde behandla dig själv på samma sätt som du behandlar din bästakompis. 

Många tjejer och även killar säkert också (drar inte alla över samma kant så missuppfatta inte) samt jag själv är inte särskilt snälla mot sig själva. I dagsläget är mång väldigt självkritiska och trycker ner sig själva dagligen. Jag själv är väldigt självkritisk och har väldigt höga förväntningar på mig själv, jag har ständigt en dialog i mitt huvud och ibland är jag inte helt snäll mot mig själv. Jag vill lyckas med så mycket, jag vill att det ska gå bra med träningen, jag vill få bra betyg, jag vill ha ett extra jobb, jag vill vara den perfekta flickvännen, jag vill vara en bra kompis, en bra dotter, syster? Ja listan blir lång! 

Jag tror inte att jag är ensam om det här, jag tror att många känner stor press i dagens samhälle på att allt ska vara så perfekt hela tiden. Man blir ju lite stressad när alla dessa bloggare målar upp ett perfekt liv, inga ups and downs bara massa ?ups?, kompisen ändrar sin relations status på facebook från singel till i en relation medans du själv har lite struligt med din partner, din favorittidning har på omslaget tryckt med stor text ?Så får du en perfekt beachbodypå bara 3 veckor?. 

Jag vet inte hur just du är men jag själv kan bli väldigt osäker på mig själv när jag bläddrar i alla dessa modetidningar och får läsa diverse tips på hur man ska få bättre av det ena och det andra och jag börjar tänka på saker i mitt utseende som jag aldrig lagt märke till förut. Jag kan stå framför spegeln och peka ut det ena och det andra. Jag är dock inte lika mycket så längre, det var värre förut. Men sen jag blev frisk från min ätstörning och började träna och äta som jag gör idag har jag fått ett bättre självförtroende och jag är mer säker på mig själv. 

Om jag ska komma tillbaks till det jag sa i början av inlägget,  ?Behandla dig själv som du behandlar din bästavän?. Skulle du säga till din bästa vän att hennes lår ser tjocka ut när hon har på sig klänning, skulle du säga att den där finnen hon/han har i pannan är så stor att den syns från månen? Svaret är nej, nej, nej, nej. Du ser inte ens det där i din kompis, du tycker att hen är fantatsik fin i klänning, super snyggt med de kurvorna som den framhäver! För tjocka lår, pfft nej verkligen inte, när hon kommer till skolan så säger du direkt hur fin hon är! Och den där finnen? Nej den såg du inte ens förens hon påpekade den. 

Vad jag vill få fram är att vi är väldigt självkritiska och att vi borde vara snällare mot oss själva. Istället för att titta i spegeln och peka ut vartenda fel du ser, varför inte peka ut något du tycker är fint? Ska du köpa ett par nya jeans peka inte då ut att dina ben ser större ut i dessa som är blå än vad de gör i dina svarta jeans du brukar ha, hallå kolla in vilken rumpa du fick i dessa istället?! Du upptäcker en ny finne på morgonen, ja so what? Ingen annan än du stör sig på den ändå. Alla dessa små problem tar en himla massa energi från din vardag som är helt onödig. Så jag ber er (och mig själv) försök att stöta bort all negativ energi du har runt om kring dig och fokusera på det positiva i ditt liv. Det går inte att vara perfet på alla plan, vi är bara människor. 

Försök istället att göra det bästa det du har, du kommer att vara mycket gladare. Jag lovar. <3

Var snäll mot dig själv.

DSC_0145

Being kind to yourself is something I think we all need to get better at. Something to think of is to  treat yourself the same way you treat your best friend.

Many girls and even guys certainly and myself are not very kind to themselves. In the current situation many people are very self-critical and pressing themselves daily. I myself am very self-critical and have very high expectations for myself, I have a constantly  dialogue in my head and sometimes I?m not entirely kind to myself. I want to succeed in so much, I want to be succesful in the gym, I want to get good grades, I want to have a extra job in the weekends, I want to be the perfect girlfriend, I want to be a good friend, a good daughter, sister. .. Yes the list is long!
 
I do not think I?m alone on this, I think many people feel a lot of pressure in today?s society for everything to be so perfect all the time. You become a little stressed when all these bloggers paint a perfect life, no ups and downs just  ?ups?, your  friend changes her relations status on Facebook from single to in a relationship while you and your partner is struggeling a lot,  Your favorite magazine is printed on the cover in large print ?This is how you get a perfect beach body in just 2 weeks?.
 
I do not know how  you are, but I myself can get very unsure of myself when I?m looking at all these fashion magazines and get to read various tips on how to get better of the this and that and I start thinking about things in my appearance I never noticed before. I can stand in front of the mirror and point out one fault after another. However, I?m not so much like that anymore, it was worse before. But then I recovered from my eating disorder and began to train and eat like I do today, I have a better self-confidence and I?m more sure of myself.
 
If I have to get back to what I said at the beginning of the post, ?Treat yourself like you treat your bestfriend?. Would you tell your best friend that her thighs look thick when she is wearing dress, would you say that the sit she / he has on his forehead is so large that it is visible from the moon? The answer is no, no, no, no. You do not even see these things in your friend, you find that she looks absolutley stunning in her new dress, she looks super sexy with those curves! Thick thighs, pfft no not really, when she comes to school, you say immediately how beautiful she is! And that sit? No, you didn?t even notice it before she pointed it out.
 
What I want to say is that we are very self-critical and that we should be kinder to ourselves. Instead of looking in the mirror and point out every single flaw you see, why not point out something you think is nice? Should you buy a new pair of jeans do not point out that you think that your legs look huge in them, hey check out the ass you got in these instead?! You discover a new pimple in the morning, well so what? No one but you gets disturb by that  anyway. All these little problems takes a whole lot of energy from your everyday life that is completely unnecessary. So I ask you (and myself) to try to repel all negative energy you have around you and focus on the positives in your life. We can not be perfet at all levels, we are only humans. 
 
Intead try to make
the best of everything you have, you will be feeling mush happier. i promise <3
 
Be kind to yourself.
11
0

Genom att klicka på "Skicka" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

© Bonnier Magazines & Brands AB, 105 44 StockholmTelefon: 08-736 53 00