ANNONS

No wonder girls get eating disorders these days

/

Nej jag tycker faktiskt inte att det är konsitgt, vi lever i en ätstörd värld. 

Kissie får kommentarer när hon säger att hon ska träna som säger ”du behöver inte träna för du är redan smal”. Vad är det som får världen att tro att man tränar endast för att bli smal?! Vissa tränar för att bli smala visst, vissa tränar för att det är roligt, vissa tränar för att de vill bli starkare och vissa tränar för att lägga på sig extra muskelmassa och växa till sig. Men varför har vädlren fått för sig att man ska träna för att gå ner i vikt? 

En tjej/kille som gör en riktig tävlingssatsning och lägger upp sin träning i perioder och är mitt uppe i sin bulk, personen har en del extra fett (pga av bulken) och får kommentarer på sina bider på instagram/facebook att denne inte alls är vältränad utan bara fet. Jag vill bara skrika personen i ansiktet att personen visst är vältränad och troligtvis jobbar arslet av sig i gymmet varje dag för att växa till sig och att ni bara skulle se hur mycket muskler som gömmer sig där under det extra fettet.

En tjej är på gymmet nästan varje dag och hon älskar att springa, men hon är lite överviktig och självklart ska folk kommentera det också.”Nej men du är inte vältränad, du är ju tjock. Kanske du borde sänka kaloriintaget lite och börja göra mer kardio?” men hur vet du inte att den här tjejen har en ätstörning och redan mår dåligt över sin kropp och att hon efter maten spyr upp den och sedan går ut i löpspåret för att springa bort sin ångest?

Folk lämnar vidriga kommentarer till varandra på nätet, jag mår illa.

Jag går som ni alla vet i tvåan på gymnasiet YBC i sickla. För några dagar sedan startades det ett instagram konto som då är ett så kallat ”skvaller konto” om vad som händer på YBC. Jag själv följde inte kontot då jag tycker att sånt där är totlt ointressant men när sedan en vän till mig som följer kontot säger, ”Men Ellen där är en bild på dig” och vi läser vad personen skriver. Personen har alltså lagt ut en bild på mig och skrivit ”fit eller fet, det snackas om på skolan” eller något liknande. Så vd personen säger är alltså att folk på skolan går runt och pratar om hurvida jag är fet eller inte. Tycker ni inte att det är sjukt? Det är en sak att jag får vidirga kommentarer som talar om hur dålig jag är på min instagram eller här på bloggen men när en person i min skola gör ett anonymt konto och lägger upp grejer tycker jag att det har gått för långt, det är nätmobbning. 

Det är inte konstigt att tjejer och även killar får ätstörningar, vi lever i en sjuk värld. En ätstörd värld där det snackas om träning, cardio, det snackas om nutrition och kalorier och hur vältränad, tjock eller smal personer är och vi jämför med varandra. 

Jag blir uppriktigt ledsen, när ska människor förstå att träning inte endast handlar om att få en super kropp? Att var hälsosam betyder olika för alla och att vara hälsosam betyder inte att äta supernyttigt varenda mål i veckan, träna innan skolan och ha ett sex pack året runt. Nej att vara hälsosam är att lyssna på sin kropp och göra vad som känns bäst för en själv. 

DSC_0013

No, I do not really think that it is  weird, we live in a disorded world .
 
Kissie get comments when she says that she is going to  train that says ”you do not need to work out because you are already skinny.” What is it that makes the world think that you train only to be skinny?! Some train to become skinny absolutley, some train because it’s fun, some are training because they want to be stronger and some are training to put on extra muscle mass and grow. But why has the world gotten the idea that you should work out only to lose weight?
 
A girl / guy who does a real competition investment and put up his training in periods and in the midst of its bulk , the person has some extra fat (because of the bulk ) and receive comments on their pictures on instagram / ??facebook that he is not at all physically fit but just fat. I just want to scream in the person face that the person is certainly physically fit and probably working his ass off in the gym every day to grow and that you would only see how much muscle there is hiding under the extra fat .
 
A girl is in the gym almost every day and she loves to run, but she is a little overweight and obviously people will comment on it. ”No, but you’re not physically fit, you ‘re fat. Maybe you should lower your caloriintake a bit and start doing more cardio ? ” but how do you not know that this girl doesn’t have an eating disorder and already feel bad about her body and that she vomits after eating and then goes out to the running track to run away from her anxiety?
 
People leave nasty comments to each other online, I feel sick.
 
I go as you all know in second grade to high school YBC in the scrape . A few days ago it started an instagram account which is then known as a ”gossip account ” of what is happening at YBC . I myself did not follow the account since I think things like that are totally uninteresting but then when a friend of mine who follows the account says , ” But Ellen ‘s a picture of you ,” and we read what the person writes. The person has then put out a picture of me and wrote ”fit or fat, people are talking about that  in school ,” or something similar. So the person says that people at school goes around and talk about the fact if  I’m fat or not. Don’t you think it’s sick? There is one thing that I get mean comments that talk about how bad I am on my instagram or here on the blog , but when a person in my school makes an anonymous account and upload stuff , I think it has gone too far, it’s cyberbullying.
 
It’s no wonder that girls and even boys get eating disorders these days, we live in a sick world. A eating disordered world where people talk about training, cardio, they talk about nutrition and calories and how fit , fat or thin people are, and we compare with each other.
 
I am sincerely sorry, when will people understand that training is not only about getting a super body? That healthy means different for everyone and being healthy does not mean eating super healthy every single meal of the week, work out before school and have a six pack year round. No, to be healthy is to listen to your body and do what feels best for yourself.
38
0

Genom att klicka på "Skicka" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

© Bonnier Magazines & Brands AB, 105 44 StockholmTelefon: 08-736 53 00