ANNONS

High five!

/

Me and Johan, we tried to get a good ”high five picture” in the gym. Harder than it looks actually. 

 

Nu börjar det hända grejer här. Vi har haft mycket teori då vi suttit i ett klassrum och lyssnat på en lärare, antecknat och försökt att ta in information. Men nu börjar det praktiska mer SÅ HIMLA ROLIGT. Igår hade vi teori i 4 timmar då vi gick genom hur man lägger upp ett schema, hur man intervjuar en kund och vilken ordning man helst ska ha övningarna i för att det ska bli ett bra och effektivt sätt. Vi fick bland annat skriva ett träningsschema som vi sedan skulle utföra på varandra i gymmet på eftermiddagen.

 

Jag och Johan blev partners, det var kul att komma ut i gymmet och prova på att lägga upp ett schema och träna någon annan. Dock så tror jag att det kommer att ge mig mer sen att få öva på en person som jag inte känner, vi kommer senare i utbildningen få träna personer som får gratis PT pass av oss, lite praktik helt enkelt. Men det tar vi senare, jag pratar alltid för mycket och det slutade med att vi drog iväg på tiden totalt då vi pratade för mycket mellan seten. Men det var kul, en riktigt bra eftermiddag. 🙂 

 

Idag kommer vi ha teori i mellan 08:00-17:30 i klassrummet på SAFE Education men imorgon är vi tillbaks i gymmet igen. Åh jag är så taggad! 🙂 

// Now it starts to happen stuff here. We’ve had a lot of theory as we sat in a classroom and listening to a teacher, took notes and tried to take in information. But now it’s more practical SO HEAVENLY FUN. Yesterday we had theory for 4 hours, then we went through how to put up a schedule, how to interview a client and any order at any time to have the exercises in order for it to be a good and effective session. We got to  write a training schedule that we then would perform on each other in the gym in the afternoon.

Me and John were partners, it was fun to get out in the gym and try to put up a schedule and train someone else. However, I think it will give me more later in the course when we will get to practice on a person we don’t know that get us as a free personal trainer for an hour. But we take later, I always talk too much and ended up we pulled away on time overall when we talked too much between the sets. But it was fun, a really good afternoon. 🙂

Today we have  theory in between 08:00am to 5:30pn in the classroom at

2
0

Genom att klicka på "Skicka" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

© Bonnier Magazines & Brands AB, 105 44 StockholmTelefon: 08-736 53 00