ANNONS

Happiness that can’t be described, you have to feel it

/

FullSizeRender-13
FullSizeRender-9
FullSizeRender-10
FullSizeRender-6
FullSizeRender-5
FullSizeRender-3

Min morgon var mindre rolig med start hos läkaren och tog nya blodprover, detta nu tredje gången de kör in nålen i armen på mig på mindre än en vecka så jag är helt blå i armvecket nu efter alla stick 🙁 Men efter det åkte jag faktiskt direkt till gymmet och humöret vände ganska snabbt från det sämre till att må fantastiskt bra för en stund. 

Idag mår jag bättre i huvudet än på flera veckor, jag hoppas verkligen att det håller i sig dagen ut. Jag tränade bröst idag för första gången sen min operation. Jag kan inte ens beskriva känslan att lägga sig under stången i bänkpressen. Jag låg där och nästan skrattade mitt i mina set, det är en lycka jag inte ens kan förklara. Jag lever verkligen för detta, inte egentligen för att jag vill få en snygg kropp (att musklerna blir snygga vid träning är bara en bonus) utan jag gör det nästan enbart för att det gör mig så glad. Jag har hittat min grej helt enkelt, något som får mig att stressa ner och verkligen genuint vara glad. Att jag idag fick träna bröst för första gången på 6 månader spred sådan lycka i hela min kropp att jag inte vet åt vilket håll jag ska titta. 

Jag började med min absoluta favorit övning, bänkpress. Där sattes också ribban för mitt pass och jag gick in med inställningen att köra med enbart stången för att se om jag ens orkade lyfta alls. Men jag var uppe och kände på vikter upp till 60 kg, att jag klarade att komma upp i den vikten trots att jag har skurit av musklerna, klämt in ett implantat där bakom och sytt ihop igen för att sedan låta muskeln vila och återhämta sig i ett halvår men ändå fixade att lyfta så pass gjorde mig väldigt glad. Jag älskar att lyfta tungt och jag har hela tiden sagt att jag räknar med att aldrig komma upp på 80 kg som jag körde på innan operationen, men efter dagens pass så känner jag att om jag börjar komma igång och träna bröst som vanligt så kommer jag för eller senare kunna träna på den nivån som jag gjorde innan operationen också. 😀 

Bänkpress
2
0 reps * 2 set 20 kg
20 reps * 1 set 30 kg
6 reps * 5 set 50 kg 
2 reps * 1 set 60 kg
2 reps * 1 set 30 kg 

Hantelpress på snedbänk 
20 reps * 1 set 12,5 kg
8 reps * 1 set 20kg
12 reps * 3 set 17,5 kg

 Flyes uppifrån i cable – superset – framåtlutade flyes uppifrån i cable 
12 reps / vinkel  * 5 set 

Liggande Flyes  i cable – superset – flyes nerifrån i cable 
12-15 reps / vinkel  * 4 set 

// My morning was less fun since  it started with a visit at the doctor and took new blood samples, this is now the third time they put  the needle into my arm in less than a week so I’m quite blue in the crook of my arm now after all needles 🙁 But after that, I actually went straight to the gym and my mood turned from the worse to feel wonderfully well for a while.

Today I feel better in my head than I have done for a several weeks, I really hope it continues the day out. I trained chest today for the first time since my surgery. I can not even describe the feeling to lie under the bar in the bench press again. I was laying there and almost laughed in the middle of my set, it is a happiness I can not even explain. I really live for this, not really because I want to get a good body (that you get a good body working out is just a bonus) but I do it almost solely because it makes me so happy. I have found my thing simply, something that allowes me to relax and really genuinely be happy.
 
The fact that I got to train chest for the first time in six months today spread such happiness throughout my body that I do not know which way I’m going to look at. I started with my absolute favorite exercises, bench press. There was also that exercise that did set the level for my session and I went in with the attitude that I would bench with only the bar to see if I even had the strength to lift at all. But I was up and felt the weight up to 60 kg, and that I managed to come up in that weight even though I have let the doctors cut off the muscles, squeezed an implant behind and stitched it all back together and then let the muscles rest and recover in half a year yet tweaked to lift 60 kg made me very happy. I love to lift heavy and I have always said that I expect to never come up in  80 kg which I ran on before the surgery, but after today’s session, I feel that if I start to get on and work out the chest as usual, I will sooner or later be able to train at the same level as I did before the surgery too. 😀
Bench press
20 reps * 2 sets of 20 kg
20 reps * 1 set of 30 kg
6 reps * 5 sets 50 kg
2 reps * 1 set of 60 kg
2 reps * 1 set of 30 kg
 
Dumbell Press on incline bench
20 reps * 1 set of 12.5 kg
8 reps * 1 set of 20kg
12 reps * 3 sets 17.5 kg
 
Flyes from top in Cable – superset – leaning forward flyes from top in Cable
12 reps / angle * 5 sets
 
Lying Flyes in Cable – superset – flyes from the bottom of the cable
12-15 reps / angle * 4 sets //
5
0

Genom att klicka på "Skicka" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

© Bonnier Magazines & Brands AB, 105 44 StockholmTelefon: 08-736 53 00